Brand-Ambassador

A brand ambassador is an individual or sometimes a group of individuals chosen by a company or brand to represent and promote their products, services, or values to a specific target audience. These individuals are typically selected because they have a strong and positive influence on their followers or community and align with the brand's image, values, or goals.

Advantages:

- Our ambassadors get up to 15% discount on all products.

- New products are first sent to our ambassadors (free of charge) for testing.

- Each ambassador gets her own uniqueness code that she can share with potential custom

Requirements:

- Ambassador must be genuine, loyal users of our product, She must be passionate about our brand and willing to share it with others.

- Must have strong relationship building skills as well as a knack for telling authentic stories.

- Must have an engaged social media following. She should have devoted followers who trust her and respond to their posts, even if that audience is small.

- Ambassador is obliged to post her story and work with our products on social media 4x every month.

Ambasador Marki

Zalety:

- Nasi ambasadorzy otrzymują do 15% rabatu na wszystkie produkty.

- Nowe produkty są najpierw wysyłane do naszych ambasadorów (bezpłatnie) w celu przetestowania.

- Każdy ambasador otrzymuje swój własny kod unikatowości, którym może dzielić się z potencjalnymi klientami/kursantami..

Wymagania:

- Ambasador musi być prawdziwym, lojalnym użytkownikiem naszego produktu, musi pasjonować się naszą marką i chętnie dzielić się nią z innymi.

- Musi mieć silne umiejętności budowania relacji, a także zdolnosc do opowiadania autentycznych historii.

- Musi mieć zaangażowanych obserwatorów w mediach społecznościowych. Ambasador powinien mieć oddanych obserwujących, którzy mu ufają i reagują na jego posty, nawet jeśli ta grupa odbiorców jest niewielka.

- Ambasador jest zobowiązany do publikowania prac na naszych produktach oraz opowiedziec o nich w mediach społecznościowych 4 razy w miesiącu.